Badanie potwierdza: Dłuższe stosowanie plastrów Contractubex daje dobry efekt kosmetyczny i kliniczny w tworzeniu się blizny

Uwzględniono barwę, obecność powierzchownych naczyń krwionośnych, elastyczność, wypukłość, bolesność I uczucie świądu. U 94,4% pacjentów skutecznie przeciwdziałano powstaniu blizn przerosłych.

Dłuższe stosowanie plastrów Contractubex daje dobry efekt kosmetyczny i kliniczny w tworzeniu blizny pooperacyjnej tak w okresie pozabiegowym jak i odległym czasie.

PUBLIKACJA Z 2018 ROKU PRZEDSTAWIAJĄCA RANDOMIZOWANE, OTWARTE BADANIE NA REPREZENTATYWNEJ GRUPIE 109 PACJENTÓW.

Cel badania: ocena skuteczności terapii kompresyjnej z wydłużonym w czasie stosowaniem plastrów Contractubex w powstawaniu blizn u dzieci po zabiegu chirurgicznym.

Materiał i metoda: w badaniu uczestniczyło 109 pacjentów w wieku od 2,1 do 5,3 lat, po zabiegach chirurgicznych w tym 73 chłopców i 36 dziewcząt. Pacjentów podzielono na dwie grupy, w grupie głównej były 54 dzieci. Blizne oceniano według skali Vancouver (VSS)* po 10, 30 i 90 dniach od przebytego zabiegu operacyjnego.

Wyniki: w 94,4 % pacjentów miało efekty dobre, 3,7% zadawalające i 1,9% niezadawalające.

Powstanie blizn przerosłych w głównej grupie było istotnie mniejsze niż w grupie kontrolnej 8:1.

Wnioski: Dłuższe stosowanie plastrów Contractubex dało dobry efekt kosmetyczny i kliniczny w tworzeniu blizny pooperacyjnej tak w okresie pozabiegowym jak i odległym.

*Vancouver Scar Scale (VSS) – skala do oceny blizn. Uwzględnia barwę, obecność powierzchownych naczyń krwionośnych, elastyczność, wypukłość, bolesność I uczucie świądu.

Tytuł, oryginalny badania:
„Новый подход в компрессионной терапии послеоперационных рубцов”
“A new approach in the compression therapy of postoperative scars”
„Nowe podejście w terapii kompresyjnej blizn pooperacyjnych”
Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russian Federation 2018 (2) s. 79-84
DOI: 10.17116/hirurgia2018279-84
Minaev SV1, Ivchenko AA1, Babich II2, Gerasimenko IN1, Isaeva AV1, Ivchenko GS1, Kachanov AV1, Bolotov YN1
1. Stavropol State Medical University, Stavropol, Russian Federation
2. Rostov State Medical University, Rostov-on-Don, Russian Federation