Wyniki badania skuteczność stosowania plastrów w leczeniu blizn

Skuteczność i bezpieczeństwo nocnego stosowania plastrów zawierających wyciąg z cebuli i allantoinę w leczeniu blizn po chirurgicznych zabiegach dermatologicznych

W badaniu oceniano skuteczność i bezpieczeństwo stosowania plastrów zawierających wyciąg z cebuli i allantoinę do zapobiegania i leczenia blizn i bliznowców powstałych w wyniku chirurgicznych zabiegów dermatologicznych.

AUTORZY BADANIA:

Welf Prager – Prager & Partner Dermatologische Praxis, Hemmingstedter Weg 168, 22609 Hamburg, Niemcy

Gerd G. Gauglitz – Departament of Dermatology and Allergy, Ludwig Maximilian University, Monachium, Niemcy

 

METODA

Randomizowane badanie ze ślepą próbą u dorosłych posiadających blizny po chirurgicznych zabiegach dermatologicznych. U każdego pacjenta oceniano dwie blizny. W sposób losowy na jedną stosowano plaster z lekiem, na drugą zaś placebo.

Czas badania od 12-24 tygodni.

Ocena blizny odbywała się na podstawie skali POSAS [The Patient and Observer Scar Assessment Scale] oraz Ogólnej Estetycznej Skali Poprawy [Global Aesthetic Improvement Scale].

WYNIKI

W badaniu uczestniczyło łącznie 125 osób. Zarówno pacjenci jak i badacze zauważyli poprawę w 6 i 12 tygodniu badania i była ona znamiennie wyższa w przypadku blizn leczonych preparatem w stosunku do blizn, na które stosowano placebo. Wszyscy ogólny efekt uznali za bardzo dobry i dobry nie stwierdzając jednocześnie jakichkolwiek problemów z jego stosowaniem.

WNIOSKI

Badanie potwierdziło, że plastry stosowane na noc zawierające wyciąg z cebuli i allantoinę są bezpieczne i wspomagają leczenie blizn po drobnych zabiegach z zakresu chirurgii dermatologicznej (dermatochirurgii).

Publikacja: Aesthetic Plastic Surgery 2018; 42(4): 1144-1150
doi: 10.1007/s00266-018-1172-4

Publikacja online w domenie publicznej 14 czerwiec 2018 [PMC 6097777]
US National Library of Medicine – National Institutes of Health

 

Podmiot odpowiedzialny:
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstrasse 100,
D-60318 Frankfurt, Niemcy
Merz
Informacje o produkcie:
Egora sp. z o.o. sp. k.
ul. Kręta 3/16
Warszawa 00-759
tel: + 48 22 252 89 55
Egora logo
Zawarte na stronie informacje mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mają charakteru konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza do którego należy ostateczna decyzja o rodzaju i zakresie wdrożonego leczenia.
© 2020 Egora. Prawa autorskie zastrzeżone.