KLAUZULA INFORMACYJNA – KONTAKT


1. Administratorem danych osobowych jest Egora J.Dąbkowska sp.k., ul. Kręta 3/16, 00-759 Warszawa, e-mail: biuro@egora.pl, zwana dalej „Administratorem”.

2. Dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach i w oparciu o następujące podstawy prawne:
a) zawarcie oraz realizacji umowy – art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (wykonanie umowy), art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – komunikacja z osobami kontaktowymi w zakresie realizacji umowy),
b) udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość – art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (prawnie uzasadniony interes – udzielenie odpowiedzi na wiadomość).

3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem na podstawie umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych tj. podmiot świadczący usługi hostingu, a także podmioty upoważnione do odbioru danych na podstawie przepisów prawa.

4. Dane osobowe będą przechowywane:
a) przez okres realizacji umowy,
b) przez okres niezbędny do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
Po wskazanym wyżej okresie, dane osobowe będą przechowywane przez czas przedawnienia ewentualnych roszczeń.

5. W związku z przetwarzaniem danych osobowych, przysługują Pani / Panu następujące prawa:
a) prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych,
b) prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie tzw. prawnie uzasadnionego interesu i na warunkach określonych w przepisach Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
c) prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

6. W przypadku zawarcia umowy, podanie danych jest niezbędne do jej zawarcia. Brak podania tych danych uniemożliwi realizację umowy. W pozostałych przypadkach podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do udzielenia odpowiedzi na przesłaną wiadomość.
Podmiot odpowiedzialny:
Merz Pharmaceuticals GmbH,
Eckenheimer Landstrasse 100,
D-60318 Frankfurt, Niemcy
Merz
Informacje o produkcie:
Egora J. Dąbkowska sp. k.
ul. Kręta 3/16
Warszawa 00-759
tel: + 48 22 252 89 55
email: biuro@egora.pl
Egora logo
Zawarte na stronie informacje mają charakter wyłącznie informacyjny, nie mają charakteru konsultacji medycznej i nie mogą zastąpić konsultacji lekarza do którego należy ostateczna decyzja o rodzaju i zakresie wdrożonego leczenia.
Administratorem danych osobowych jest Egora J.Dąbkowska sp.k.
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość przesłaną na podany adres e-mail.
Przysługują Pani / Panu następujące prawa: prawo dostępu do treści danych, prawo do sprostowania danych, prawo do usunięcia danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych) w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.
Pełna treść klauzuli znajduje się tutaj.
© 2020 - 2021 Egora. Prawa autorskie zastrzeżone.